Договір публічної оферти

 1. Загальні положення
1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією Velolife.online, потім за текстом – “Продавець”, для укладення Договору купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через інтернет-магазин, потім за текстом – “Договір”, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному сайті Продавця “http://velolife.online” (“Інтернет-сайт”).
1.2. Часом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції (акцептом) на укладення електронного договору купівлі-продажу товару, вважається факт сплати замовлення Покупцем на умовах цього Договору, вчасно і за цінами, зазначеними на сайті Продавця.
 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наступні терміни мають такі значення:
 • «товар»– моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні товари;
 • «Інтернет-магазин»– відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб, щоб пред’явити або продати товари, роботи або послуги шляхом здійснення електронної транзакції.
 • Продавець – компанія, яка реалізує продукцію, представлену на сайті.
 • «Покупець» – фізична особа, яка уклала Договір з Продавцем на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення та оплаті.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов’язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити та отримати Товар за умовами Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, в тому числі:
 • добровільний вибір Покупцем товару в інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;
 • сплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець має право розмістити замовлення на будь-який доступний товар, представлений на Сайті інтернет-магазину.
4.2. Кожна позиція може бути представлена у порядку в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або по електронній пошті).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його на товар аналогічної моделі, відмовитися від товару, скасувати замовлення.
 1. ПРОЦЕДУРА ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Накладений платіж Нова пошта
5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях.
5.2. Якщо грошей не отримано, інтернет-магазин залишає за собою право скасувати замовлення.
Через Приват24, VISA, Mastercard.
5.3. Покупець сплачує Замовлення за допомогою: Private24 Online Payment Service, VISA, Mastercard.
5.4. Після здійснення платежу та отримання позитивної відповіді (підтвердження) платежу з сервера Банку на екрані відображається сторінка з відповідною інформацією.
5.5. Оплата через Сервіс онлайн-платежів Private Payments, VISA, Mastercard повинна бути здійснена протягом 60 хвилин з моменту оформлення замовлення. В іншому випадку замовлення буде автоматично анульовано.
 
 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Товари, придбані в інтернет-магазині, доставляються в відділення Нової пошти, де й видаються.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
7.1. Продавець має право:
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
 • сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору вчасно.
7.3. Покупець має право:
 • оформити замовлення в інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Сторони несуть відповідальність за недотримання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до цього договору та чинного законодавства України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
 • змінений зовнішній вигляд Виробу виробником;
 • за невелику невідповідность кольору виробу, яка може відрізнятися від оригінального виробу виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • за зміст та правдивость інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку та збої в наданні Послуг (обробка замовлень та доставка товару), що виникають з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступа до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном була інша особа) особам або їх власності, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.
8.4. У разі дії обставин непереборної сили, сторони звільняються від умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору вважаються надзвичайні, непередбачені події, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумним чином.
8.5. Сторони докладає максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 1. ІНШІ УМОВИ
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої його публікації на сайті https://www.velolife.online/.
9.2. Інтернет-магазин призначений для організації віддаленого способу продажу товарів через інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при замовленні. При цьому при здійсненні акцепта (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання його персональних даних, в розумінні Закону “Про захист персональних даних”.
9.4. Оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині, означає повну згоду покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Користування ресурсом інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для замовлення для Покупця безкоштовне.
9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаємних розрахунків та т.д.
 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРА ПОТРІБНОЇ ЯКОСТІ
10.1. Повернення товару в інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Товар повертається в інтернет-магазин за рахунок Покупця.
10.3. Коли Покупець повертає товар потрібної якості, інтернет-магазин повертає йому сплачені за товар гроші за фактом повернення товару, мінус відшкодування витрат інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту, коли особа, яка надіслала пропозицію про укладення такого договору, отримує відповідь на прийняття пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі недотримання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.